Web
Analytics
MØTER / REFERAT

Referat

mitt rotaryår
VED innkommende president audun aalborg-LANGHELLE
31.05.2021


Møtet ble holdt som fysisk møte etter at restriksjoner vi har hatt siden november 2020 var lempet på av Regjeringen.

Møtet startet utendørs, stoler og talerstol var satt opp på parkeringen nær inngangen til Breidablikk. President Pål Østby startet med å ønske velkommen til fysisk møte, han var i likhet med oss alle svært fornøyd med at koronareglene var lempet på og at fysiske møter heretter kan gjennomføres. Han minnet om at vi må holde avstand (minst1m) og at munnbind bør brukes når vi går inn i salen.

Pål gikk igjennom lista over alle som har fylt år siden sist: Knut Kårstad, Arne, Frank, Lise, Ronald, Ola og Svein. Alle ble gratulert med felles applaus.

På grunn av korona har det ikke blitt holdt ordinært årsmøte forrige år. Valg har vært holdt digitalt, og nytt styre for året 21-22 er på plass.

Pål L. var president i året 20-21, og tok sin årsberetning på dagens møte:

Det er holdt 36 ordinære møter i løpet av året. Hyggemøter og julemøter har vært avholdt. Styret har hatt 4 møter i tillegg til noen telefonmøter. Pål nevnte spesielt et åpent møte i Kafe Henrik der Stortingspresident Tone Trøen holdt foredrag og fortalte og sin jobb på Stortinget. Dette ble et fint møte med full sal. En god markering i bygda av Rotary.

På grunn av korona var klubben stengt ned noen uker fra 20. mars.

I løpet av året har klubben fått 11 nye medlemmer. Vi har hatt et dødsfall og en utmelding. I dag er vi 50 medlemmer,

Icare prosjektet til Lise ble avsluttet i løpet av året. 3 medlemmer dro med Blindeforbundet til Mosambik og overrakte gavene fra klubben (Ambulanse og medisinsk utstyr).

Klubben har støttet Eidsvoll videregående skole med kr 5000 til et pågående u-hjelps prosjekt. Vi har også deltatt sammen med Eidsvoll syd med støtte til en utvekslingsstudent de har hatt ansvar for.

Prosjektet med Eidsvoll-kalenderen som erstattet ‘Eidsvoll i bilder’ har fungert godt og bragt inn penger fra medlemmene i tillegg til sponsorkroner fra annonser.

Ronald har i løpet av året gjort en stor jobb med opprydding i klubbens lager i kjeller og på loft på Breidablikk.

Hans Eirik har hatt økonomiansvaret dette året. Han tok en gjennomgang av regnskapet og resultatet. Den økonomiske situasjonen for klubben er god, vi har penger på bok. Nytt faktureringsprogram er innført. Dette fungerer greit.

Etter dette flyttet møtet innendørs. Her gjorde påtroppende president Audun en grundig gjennomgang av sitt kommende Rotaryår 21-22. Innlegget hans samt detaljert regnskap finner du ved å klikke her.

President Pål takket for møtet og opplyste at neste møte holdes på Breidablikk om 2 uker der tema er presidentinnsettelse for kommende år.

ego1 
VED Ola Steinsrud
10.05.2021


Audun åpnet møtet på vegne av presidenten som hadde meldt avbud. Tema for møtet var Ego 1 ved Ola Steinsrud. Per Kristian er hans fadder og presenterte ham med en kort innledning. 23 medlemmer deltok på dette Teamsmøtet.

Ola kom inn i Eidsvoll Rotary i 2020. Han er født i Rogne i Valdres 03.05.1968 der foreldrene drev gård. I oppveksten var det mye gårdsarbeid og ellers aktiviteter innenfor idrett og friluftsliv. Han er utdannet ingeniør i Televerket.

Han er gift med Aby som kommer fra UK. Sammen har de 3 barn. De bor i Kastellet i Sundet. Aby driver treningssenteret Pilates i Sundet. En datter er aktiv i friidrett på høyt nivå. Hun bor og studerer i USA. En annen datter jobber med TV i London.

Ola har allsidig bakgrunn fra arbeid med TV media. Han var med og startet TV Norge der programmet Casino med Halvard Flatland ble en stor suksess. Han har vært aktiv for å etablere privat TV i Norge, og har jobbet for å bryte NRK monopolet.

I jobben har det vært mye reising over hele verden. Impulser har vært hentet på TV-messer i all verdens land igjennom 40 år.

Han er ivrig laksefisker og golfspiller på fritiden. Ellers er samvær med familien, engelsk fotball og friluftsliv aktiviteter som tar mye av hans tid. Ola er glad i rødvin og har et agentur for import av argentinsk vin.

Audun takket for et godt egoforedrag og ønsket velkommen til neste møte 31.05.2021 

koronasituasjonen i eidsvoll
VED Carl Magnus Jensen
26.04.2021Presidenten ønsket velkommen til møtet. 22 medlemmer møtte

Innledningsvis skulle vi se en film fra Rotary om «Doing good», eksempler på Rotarys hjelpearbeid. Det var en del tekniske problemer med dette og ikke alle fikk se filmen.

Margunn fikk ros for arbeidet med hjertestarter på Breidablikk. Styret har besluttet å støtte huseier med innkjøp av utstyr og kursing. Røde Kors er leverandør.

Prosjekt «Marthe» som ble tatt opp av Arne på forrige møte vil blir videreført og programkomiteen jobber med dette.

Lise kom med info om I-care, brillene hun har samlet inn er endelig framme i Mosambik etter store forsinkelser i transport og toll. Prosjektet er dermed avsluttet.

Presidenten oppfordret alle til å komme med ideer til arbeid for klubben i kommende år innenfor «Doing good» i lokalmiljøet.

Audun gratulerte Lise med 60 års dagen.

Kommunelege Carl Magnus Jensen var invitert til å informere om corona i Eidsvoll og ble ønsket velkommen av presidenten.

Det er i øyeblikket fallende coronatall i Eidsvoll, i forrige uke 16 tilfeller. Før påske var det mange tilfeller med mutert virus i skole og barnehager. Det ble innført strenge regionale tiltak.

Til nå er 6400 vaksinert, vi får ikke vaksine så fort som forespeilet. De eldste er ferdig vaksinert, og vi driver nå med de som har tilleggs diagnoser. Arbeidet med dette er godt organisert og kapasiteten er god. Ledelsen i kommunen og alle involverte gjør en god jobb. 35 personer deltar i vaksinearbeidet

Prøvetaking ble organisert i telt med smittesluse i samarbeid med fastlegene. Det har blitt gjort et stort informasjonsarbeid i skoler og barnehager. Smittesporingsteam kom raskt på plass og gjør et stort arbeid.

I første smittebølge i mars hadde Eidsvoll et stort utbrudd med ca. 20 smittede som hadde vært på skiferie i Østerrike. 20 håndtverkere ble syke å måtte i karantene.

I andre smittebølge ble Eidsvoll sterkt rammet. Sykdommen kom inn på Villa skar, et lite sykehjem på Råholt. 23 ble smittet 9 gamle døde av corona. Kommunelegen ble stående i en svært krevende situasjon med smittearbeid samt høyt mediatrykk også fra nasjonale medier.

Vi er nå inne i 3. smittebølge. Opptil 3800 testes i løpet av 1 uke. Tallene for smitte går ned.

Rune spurte om forskjellen på de muterte virusene, engelsk og indisk. Svaret er at virus muterer hele tiden og nye varianter oppstår. Variantene kan være mere smittsomme og de kan også gi mere alvorlige symptomer. Til nå ser det ut til at vaksinene virker også på disse.

Lise var bekymret for åpningen i Eidsvoll og at det var stengt i Ullensaker. Veldig stort trykk med publikum på Amfi der hun har butikk. Carl Magnus mente det var bra med åpning siden det har vært store psykiske belastninger for mange under stengning. Myndighetene må hele tiden gjøre avveininger rundt dette.

Rune stilte spørsmål om effekten av munnbind på de nye variantene av virus. Carl Magnus svarte at munnbind beskytter begge veier og anbefales brukt der det ikke kan holdes avstand. I Eidsvoll er det påbudt i butikker.

Presidenten takket for et interessant innlegg og rundet av møtet. Ref. Tor Egil Furu 
vårt første digitale møte
12.04.2021


President Pål Østby åpnet det første digitale møtet og ønsket velkommen.
Klubben har vært koronastengt siden 11. november 2020. I styremøte har vi bestemt at vi skal starte opp med digitale møter i klubben mandager hver annen uke så lenge restriksjoner foreligger. 32 medlemmer deltok på møtet.

Som vanlig gikk Presidenten igjennom hvem som har hatt bursdag siden sist, og disse ble gratulert.

Arne Sundli hadde fått i oppdrag å forberede et fritt tema.

Han valgte å fortelle om en elev han hadde i ungdomsskolen tilbake i 2005. Hun heter Marte og de har fremdeles mye kontakt. Han beskriver at hun er en av «det gåtefulle folket», et menneske med mindre ressurser enn de fleste av oss. Hun er 28 år og bor i sosialbolig. Hun beskrives som svært ensom, hun passer ikke inn.

Marte er glad i å lese og skriver også selv, både bøker og små teaterstykker. Hanne Østby har lest noe av det hun har skrevet og mener det er ganske fint.

Arne tar dette opp for at klubben skal vurdere om vi har noe å tilby Marte, eventuelt bidra til at hun får noe utgitt, kanskje i samarbeid med biblioteket.

Flere ytret seg positivt til å se på dette. Det ble besluttet å sende saken til programkomiteen for å vurdere om hun kan få komme i klubben å presentere seg.

 Audun som er innkommende president fra høsten av orienterte om det nye styret og   arbeidet med komiteene. Han vil kontakte sine kandidater som ledere av komiteene. Medlemmene vil få anledning til å komme med ønsker om hvilke komiteer den enkelte ønske å bidra i. Dette vil bli gjort i god tid før sommeren.

Pål L. tok opp forhold rundt årsmøtet 2020. Valg er avholdt digitalt men regnskap og årsmelding er ikke fremlagt. Det ble bestemt at dette vil bli gjort på første fysiske møte etter koronastengingen.

Neste møte holdes mandag 26. april digitalt.

                                                                                                                                                                           

dyrevelferd
VED Kate Kittelsen
09.11.2020


Audun ønsket velkommen ønsket velkommen på vegne av presidenten. Han innledet med nok en gang å gå igjennom reglene for corona på møtene våre. Viktig at disse følges hvis vi skal kunne holde møter.

Siden forrige møte har Rune Søgnen og Steinar Lægland hatt fødselsdag, disse ble behørig gratulert.

Marit Løken presenterte dagens foredragsholder Kate Kittelsen. Hun er Marits datter.

Kate er født på Stensby i  76, og vokste opp i Eidsvoll. I ungdommen var hun svært opptatt av dyr og dyrevelferd. Hennes engasjement gjorde at hun en gang sendte brev til Statsminister Gro og klaget på lovligheten til hold av pelsdyr. Som vi vet har dagens regjering fattet vedtak om forbud mot hold av pelsdyr fra 2024. Ting tar tid!

Kate begynte etter hvert på Norges Veterinærhøgskole i Oslo og er i dag veterinær og forsker. Hun har spesialisert seg innenfor faget velferd for fjørfe, og har doktorgrad på området. Hun arbeider i Animalia, landbrukets forsknings og utdannings institusjon

Foredraget har hun kalt Dyrevelferdsforskning, et friminutt fra «fake news».

I Norge produseres det 70 millioner kyllinger årlig. Vi ser allikevel på enkeltindividets velferd i forskningen.

Når det gjelder fjørfehelse er norske fjørfe blant de friskeste i verden. Vi har lav dødlighet i produksjonen, ca. 2 ,5 %. En broiler produseres på 33 dager. Det brukes svært lite antibiotika i norsk produksjon. Det er høyt fokus på å minske antibiotika bruk i Norge. Dette gjelder alle dyrearter.

Salmonella forekommer sjelden eller aldri. Myndigheten overvåker forekomst av sykdommer med hyppige prøver.

Vedlagt Kates foredrag i sin helhet.

fra full til tom kalender
VED hans olav trøen
19.10.2020


Visepresident Audun Aalborg-Langhelle åpnet møtet med å minne om coronareglene, fokus på 1 m reglen. Han informerte også om distriktsmøtet med guvernør Ine Barli på Jessheim 27.10.20.kl 19.00. Alle medlemmer er velkommen og kan melde seg på til president Pål Østby eller sekretær Tor Egil Furu innen 26.10. Eventuelle spørsmål til Guvernøren kan også sendes Pål eller Tor Egil før møtet.

Leder i programkomiteen Rune Østby Hansen introduserte Hans Olav Trøen. Han er profesjonell musiker og jobber heltid med kultur, blant annet som fast musiker i bandet Contrazt.
 
Han går for å være «Eidsvolls blideste mann. Hans Olav er tidligere medlem i Eidsvoll Rotary. Han var en viktig bidragsyter i forbindelse med klubbens Icare prosjekt for noen år siden.
 
Under en spillejobb i romjula 2019 i Selbu begynte ryktene å gå om et farlig virus i Kina som kunne spre seg til Europa. Avtaleboka for bandet var på det tidspunktet full for hele 2020.
 
12. mars 2020 ble landet vårt nedstengt. Corona pandemien var en realitet. Avbestillinger begynte å komme. Først ble avtaler bare utsatt fram mot sommeren, for så å bli helt avlyst. Hans Olav er ansvarlig for logistikk og booking for bandet. Han har hatt ekstremt mye arbeid med dette i perioden. Han måtte få advokathjelp for å rydde i avtalene.
Contrazt er et danseband for store arrangementer, og grenser for 50 eller 200 deltagere har hjulpet lite. Ingen eller få jobber har dukket opp.
 
Hans Olav jobber også med konserter for den kulturelle spaserstokken, mindre arrangementer for barnehager og eldresenter. Dette er noe han har kunnet fortsette med under strenge coronaregler. I morgen skal han opptre på Latter, sammen med Stian Carstensen og GT Sara. Dette er noe han gleder seg til.
 
Han har hatt oppdrag fra Fylkeskommunen, der de har spilt inn en video til visning på institusjoner. Dette har til en viss grad reddet økonomien.
 
Mange artister har jobbet med streaming konserter for TV. Så mange artister prøvde dette at det ble oppfattet som «tigging».
Fra St. Hans ble det åpnet for 200 tilskuere. Varierte coronaregler i kommunene gjorde dette vanskelig for bandet. Mulighetene passet bedre for små grupper eks. akustisk gitarist og sang. (Ånevik og Eggum). Fra sommer til oktober har bandet hatt 1 spillejobb.
Kulturdepartementet jobber med støtteordninger til kulturen. Det er fremdeles stor usikkerhet om danseband vil kunne få midler fra disse ordningene.
 
Om fremtiden «spår» Hans Olav: Først i 2022 vil vi være tilbake til normalen.

Kulturminnebøndene
VED Lise Kristensen og Eva Nordby
19.10.2020Presidenten ønsket velkommen, og startet møte med å minne om coronaregelverket rundt våre møter, spesielt 1 meters regelen og spriting av hender. Sammenstimling rundt utgang fra møtene må unngås. Han presiserte at det er viktig at reglene følges av alle.

Årsmøtet i foreningen vil bli holdt 8. desember. Før dette vil forslag til vedtektsendring bli sent til medlemmene på mail.

Arne Sundli presenterte Lise og Eva. Lise driver gården Huser i Fenstad, Eva driver gården Veseth lenger sør i Fenstad. Begge gårdene ligger nær Vorma.

På Huser er den gamle byggtørka innredet til forsamlingslokale. Det arrangeres fester, brylluper og kunstutstillinger, i tillegg en rekke kurs. Ungdom fra hele verden inviteres til opphold på gården. I øyeblikket bor 2 Columbianere på gården, arbeider og deltar i driften. De sitter fast her på ubestemt tid, grunnet Corona.

På Veseth er flere hus pusset opp og satt tilbake i opprinnelig stil. Arbeidet er gjort i samarbeid med Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen. Det samarbeides også med lokale skoler og frivillige organisasjoner.

Lise og Eva holdt et felles foredrag der virksomhetene og det interessante arbeidet ble behørig presentert med fine bilder fra gårdene og omgivelsene. Foredraget er vedlagt dette referatet.

Magoprosjektet
OM MAT OG KLESUTDELING TIL TRENGENDE I EIDSVOLL.
VED r
agnvald Holst-Larsen
05.10.2020Presidenten åpnet møtet med å ønske velkommen. Fødselsdager siste uke ble markert med applaus, Rolf Enersen og Geir Danielsen. 29 medlemmer var til stede.
 
Magoprosjektet, Omsorgsverket, blir organisert ut fra det gamle kraftverket Mago nær Eidsvollbygningen. De driver med matutdeling og utdeling av klær til trengende i Eidsvoll. Mago eies av Mathisen EV og Svendby AS.
 
Maten kommer fra Matsentralen i Oslo og utdeling gjøres ukentlig til faste mottagere. Ca. 50 familier nyter godt av dette i dag. Etter å ha mottatt mat i 3 måneder må alle delta i arbeidet for å motta videre støtte.
 
Klær samles inn fra private og kan hentes i Mago av alle som vil ha brukte klær. Det betales symbolsk kr 20 for en pose klær.
 
Ragnvald jobber målrettet med et prosjekt rundt «Drop Outs» med 12 deltagere. Et optimistisk resultatanslag er at 1-3 deltagere ender i arbeidslivet etter kursing i 2-3 år.
 
Han oppfordret flere til å møte opp på Mago for å støtte organisasjonen, ikke først og fremst med penger, men menneskelig deltagelse i arbeidet.
 
Vedlagt referatet ligger Ragnvalds power point. Et svært interessant foredrag om arbeidet på et vanskelig område.

rotaryinfo
VED geir anda
28.09.2020
Presidenten ønsket velkommen og presenterte dagens gjest Geir Anda, AG (assisterende guvernør) i vårt distrikt.

Jon Arne Karlsen og Olav Lomsdalen har fylt år sist uke og ble gratulert med applaus.

21 medlemmer var til stede.

Geir har vært AG siden i vår og skal sitte i 3 år. Han besøker klubbene i distriktet på vegne av Guvernøren. Han er opprinnelig fra Nærbø på Jæren og har jobbet i forsvaret hele livet. Han bor med sin kone på Jessheim siden 2014. Før bodde de i Nannestad og han er medlem i Nannestad Rotary klubb.

Han holdt et informativt foredrag om distriktet og sin jobb som AG. Foredraget er vedlagt referatet

På forhånd var det oppfordret til å melde inn spørsmål til Geir, og det var kommet inn 1 spørsmål fra Pål Lorentzen.

Han stilte spørsmål om medlemsbladet vi mottar hver måned. Han mener det er forbundet med store kostnader å sende dette til oss enten på mail eller trykket i posten. Påstanden er at få leser dette og at pengene kan brukes mere fornuftig på annen måte. Han mente det er på sin plass å foreta en spørreundersøkelse blant medlemmene i hele organisasjonen (Norden) om hvor mange som leser og har interesse av dette bladet.

Geir svarte at han i alle fall leser bladet og han trodde mange gjorde det. Det ble enighet om å ta opp spørsmålet oppover i organisasjonen, og Geir ville ta dette i sine kanaler.

 EGo 1
VED Rune Kristian søgnen
21.09.2020
Presidenten ønsket velkommen og informerte om at det har vært 1 fødselsdag sist uke, Pål Lorentzen 74 år. Han fikk sin sedvanlige applaus. 31 medlemmer var til stede på møtet.
Per Kristian gav en kort presentasjon av Rune.
Rune er født i Kongsberg. Hans far var offiser og han vokste opp på Skjold i Troms. Rune har utdannelse fra befalskole i kavaleriet. Han er gift med Siv og har 2 barn. De bor på Råholt.
I foredraget fortalte Rune om et aktivt liv i Eidsvoll, spesielt innenfor idrett. Han har vært aktiv i Eidsvoll svømmeklubb, EIF fotball og håndball. Han har også vært dommer både i fotball og håndball. Rune har også vært med i ungdommens Røde kors. Årlig deltar han i arrangementet Eidsvoll Turn Cup, og han er speaker på turns hjemmekamper.
Han fortalte om feriereiser til Italia der de har hytte, samt mange fotball turer til England.
Rune jobber i Tolletaten der han startet som aspirant i 96. I dag er han avdelingsdirektør for IT i Tolletaten.
Han har vært med i Rotary Eidsvoll siden 2019. 


eidsvoll lions 60 år
VED Kjell Marstein
14.09.2020
Presidenten ønsket velkommen og innledet med informasjon om corona. Reglene om avstand og desinfeksjon gjelder fremdeles. Stolene i salen er denne gang organisert i rader, og slik vil det bli fremover. 23 medlemmer var til stede.

2 av våre medlemmer har meldt seg ut, Øystein Andersen og Erik Hilde. Utmeldingene tas til etterretning.

Rune Østby Hansen introduserte kveldens foredragsholder Kjell Marstein. Han har vært medlem i Lions i lang tid, og har også sittet som president i 2 perioder.

Kjell startet med å dele ut Eidsvoll Lionsklubb 60 år, et jubileumsskriv til alle fremmøtte. Klubben ble startet 24. april 1959. Halvard Brant var klubbens første president. Ved oppstart var det 15 medlemmer, de fleste fra næringsliv og skole. I dag har klubben 42 medlemmer fra alle lag i befolkningen. Gjennomsnittsalderen er høy, over 60 år. I år er det Bjørnar Robertsen som er President. 
Rotary internasjonal har mellom 1 og 2 millioner medlemmer. I Norge er det ca. 20 tusen medlemmer.

Mye av klubbens aktivitet er dugnadsbasert og det holdes et klubbmøte i måneden.  Det arbeides i grupper. En stor satsing i senere år har vært teater på Lønntjernbråten i Gullverket. Her har det blitt holdt forestillinger 2 sommere med fulle hus. I år ble det ikke noe blant annet pga corona. Lions driver også skikafe her hver helg i sesongen. Utleie av huset gjøres ellers i året. Et stort telt på området kan leies til selskaper. Eidsvoll Almening eier huset, Lions drifter og vedlikeholder.

Av store satsinger tidligere år nevnes Røde Fjær, avlyst i år. Denne aksjonen har vært nasjonal og har bidratt til finansiering av Beitostølen Helsesportsenter. Klubben har også flere ganger arrangert konserter lokal med stor suksess.

En annen stor satsing er barnehjem i Vilnius. Hit reiser klubben hvert år med klær og leker innsamlet i Eidsvoll.  

På våren hvert år selges tulipaner av klubben i Eidsvoll. Selger står foran butikker i området, og overskuddet går til forskjellige hjelpeprosjekter.

Kjell nevnte også «Dette er ditt valg» der det samarbeides med kommunen spesielt mot barnehager og ungdom.
Dugnader og prosjekter gir medlemmene i Eidsvoll Rotary en god fellesskapsfølelse.

På spørsmål fra salen om hva som hadde gitt mest ved å være medlem, svarte han tur til Vilnius og konserter. Røyeoppdrett i Vorma
VED helge jensen og amund Sandholt
7.09.2020

Rune Søgnen presenterte foredragsholderne Helge Jensen og Ammund Sandholt.

Begge er fra Minnesund, og gamle venner. De er kjent for å være grundere og gjennomførere. Helge eier Kiwi på Minnesund og står bak flere byggeprosjekter. Han er driver av Jensen Mat, nå Kiwi i 3. generasjon som pølsemaker. 

Amund eier og driver Minne Gård med kafé og selskapslokaler, han deltar også i eiendomsutvikling i området. Gården leverer poteter til McDonalds i Norge.  Han er også rådgiver for Coop på grøntområdet.

De har planer om å starte med oppdrett av røye i et landbasert anlegg på vestsiden av Vorma nedenfor jernbanebrua på Minnesund. Fra 1700 tallet har det vært forskjellig industri på arealet, potteaskeproduksjon og teglverk. Fiske i Vorma har også vært en viktig næring.

I dag forgår det bygging av jernbanebro for Bane Nor på området. Bjerknes gård som eies av Jon Wenger, deles i 2 av byggeprosjektet. Wenger deltar også i Røyeprosjektet. Anlegget skal bygges på hans eiendom.

Planen er å bygge et anlegg med 12 kummer, 12 m i diameter og 4 m dype. Vann tas inn fra stryket i Vorma på 5-6 m dyp, strømmer igjennom anlegget og renses før det slippes ut i elva nedenfor. Det vil være behov for å tilsette O2 til vannet før bruk. Anlegget skal sikres med flomvold mot Vorma. Det legges vekt på at anlegget skal være transparent for publikum der det ligger nær Mjøstråkk som blir etablert der jernbanen går i dag.

Bane Nor bruker mye sprengstein rundt brofundamentene under bygging. Dette skal fjernes, og det forhandles om å overta dette, og bruke til å sikre bredden på elva mot utglidning og erosjon. 

Røye er en laksefisk som finnes i mange fjellvann i Norge. Finnes ikke i Vorma. Fisken har god kjøttkvalitet og trives i kaldt vann, 8-14 grader, helt ned til 5 grader. Den trives med å gå i stim. Oppdrett i dag forgår på Rena. Her foregår også stryking og produksjon av egg i anlegg. Tanken er å kjøpe inn befruktede egg eller yngel her.

I dag importeres mye fôr basert på importert soya til oppdrettsfisk. Tanken er å produsere fôr basert på eksempelvis bønner, erter eller mikroorganismer.

Kommunen er så langt positive til planene. Området må omreguleres fra LNF til industri. Det må innhentes tillatelser fra flere myndigheter, og mye gjenstår. Det er tenkt å søke innovasjonsmidler for å realisere planene. Foreløpig brukes mye egne midler. Stort potensiale for øke produksjon av røye. Hypotese: 500 tonn etter 4 år.

Fordeler: Industriarbeidsplasser, beliggenhet, transparent anlegg.

Ulemper: Inngrep i naturen, transport av fisk og slakt.     

bedriftsbesøk - mcdonalds nebbenes
VED frank wilhelmsen
31.08.2020

Per Kristian Trøen hadde gjort avtale om besøk i virksomheten og åpnet møtet i restaurantens lokaler ved Nebbenes.
Frank Wilhelmsen ønsket velkommen og orienterte om drift og historie rundt McDonalds. Det ble servert kaffe og en enkel burger. 

McDonalds ble startet i Chicago USA av brødrene McDonald i 1940. I dag har de 35 tusen restauranter i 125 land. I Norge startet de i 1982. Frank har ansvar for 5 restauranter på Romerike.

De satser på standardiserte menyer med burger, pommes frites og milk shake og salat, samt kullsyreholdig drikke. I de senere år også burger med kylling og fisk. Burgeren er for det meste rent storfekjøtt. Standardiseringen av restaurantene skjer ved de ansatte trenes i såkalte Burger universiteter. Det satset spesielt på drive in restauranter.

McDonald satser på norske råvarer, storfekjøtt fra norske produsenter og poteter fra en lokal gård, Minne Gård.

Restaurantene drives som franchise virksomheter der ansvarlig driver betaler en prosent av omsetningen til de sentrale eierne. McDonalds Norden eies i dag av engelskmenn.

I Norge legges det vekt på å betale de ansatte i henhold til norsk tariff, i dag ca. 180 kr per time. 
Siden burgeren lages på bestilling er det lite matsvinn, ca. 1%. Det jobbes hele tiden med å redusere svinn. 
Ved oppstarten i Eidsvoll søkte 650 på 45 jobber. I systemet jobber de fleste i 3-5 år.

I forbindelse med Corona var virksomheten tidlig ute med tiltak, glassvegger og sonemerking av gulv samt et stort antall spritstasjoner. At maten severes i bilen er et stort pre for virksomheten når det gjelder smitte.


the rotary foundation
VED rune magnussen
24.08.2020Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen.


På sedvanlig vis ble siste ukes fødselsdager markert med applaus, Vidar Engen 94 år og Gisle A. Svindland.


Klubben vår har samarbeidet med Blindeforbundet om innsats for ufrivillig blindhet i Mosambik siste 3 år. Vi har fått Global Grant midler til prosjektet, og Lise arbeider for tiden med sluttrapporten til Rotary International.


Dagens foredragsholder er Rune Magnussen. Rune har vært distriktsguvernør for noen år siden. Han har tidligere arbeidet flere år i Bergen Bank i Eidsvoll.


Rune arbeider i dag med Rotary Foundation (TRF) for vårt distrikt.


Alle klubbene skal bidra til TRF. Et mål er å delta med 100 dollar per medlem.


Bidrag kan gis til 4 ulike fond:


·       Annual Fund


·       End polio now Fund


·       Endowent Fund


·       Peace Fund


!00% av midlene som gis kommer frem til sluttbruker. Klubbene kan søke midler fra fond etter spesielle strenge regler.  Eidsvoll Rotaryklubb har oppnådd viktig pengestøtte til vårt blinde prosjekt.


Internasjonalt går det i dag mye midler til arbeid med corona bekjempelse i sterkt rammede land.


Et viktig internasjonalt prosjekt er og har vært polio pluss. Sammen med andre organisasjoner deltar Rotary til dette viktige arbeidet. Polio er utryddet i de fleste land. Noen få områder i fjellområdene i Afganistan og Pakistan har fremdeles sykdomstilfeller.


Klikk her for å se Runes powerpoint-presentasjon.


ego 1
ved gisle svidland
17.08.2020Gisle er født på Toten 20.august 1950 der faren hadde tannlegepraksis.


Flyttet til Eidsvoll i 1961.


Han hadde en fin barndom i Sundet der det på det meste bodde 32 unger.


Han er gift med Marit og de har 2 barn, Mari og Anders samt 3 barnebarn, Mathea, Julie og Jacob.


Han gikk på Vilberg skole, Eidsvoll realskole og Eidsvoll Gymnas, ferdig i 1971.


Etter gymnaset dro han til Wien for studier på Tireartzlice Hochschule. Etter halvgått studie kom han inn på veterinærhøgskolen i Oslo der han ble ferdig utdannet i 1979.


Etter Veterinærhøgskolen flyttet han med familien til Sjøholt samme høst for å drive stordyrpraksis i et forholdsvis stort område med lange avstander og utfordrende veger langs lange fjorder og høye fjell, sammen med 3 kolleger.


Et nyttig hjelpemiddel ble mobiltelefonen som ble innkjøpt brukt for 7000,- kr. Dette sparte mye ekstrakjøring. I området med vakt kunne det bli opp til 20 mil kjøring for 1 besøk. Ørnevegen ned til Geiranger kunne være en utfordring på nattestid. Han fortalte også om turen til den uvegsomme gården Skottet, med innlagt klatring. (Der ingen kunne tru at nokon kunne bu.)


I 1981 flyttet familien til Vestnes der de etterhvert bygde hus.


Gisle hadde hele tiden gode flinke kolleger i samarbeidet som han lærte mye av. De likte seg godt der med mange gode venner og nytt hus.


Etter 1 ½ år i det nye huset kom tilbudet fra Eidsvoll om jobb der. Tilbudet var fristende og det ble flytting.


Etter et år i leid hus i Eidsvoll ble det husbygging på Siggerudhagan.


I Eidsvoll ble det ambulant produksjonsdyrpraksis samt smådyr, hund og katt, i eget kontor i huset 3 kvelder i uka. Det ble mange lange dager med vakt og rutineoppdrag. Mang en julaften uten aquavit til maten.


Veterinæryrket kan til tider være farlig med muligheter for skade. En gang ble han skallet av en hest, og sydde skaden på seg selv, 4 sting ved hjelp av speil. En annen gang ble han tråkket på av en hest som steilet. Han kjørte selv til Stensby sykehus fra Hurdal etter å ha bedøvet seg med 3 Paracet. Det meste i kneet var ødelagt. Følgen ble 6 måneders rekonvalesens.


En god opplevelse i veterinæryrket er turene hjem i solrenninga etter lammefødsler.


Barnas oppvekst på Eidsvoll ble preget av stor aktivitet sommer som vinter. Anders ble etter hvert en habil alpinist, og begynte på skigymnas på Oppdal sammen med Aksel Lund Svindal. Aksel er en bestevenn den dag i dag. Anders valgte å hoppe av skikarrieren og valgte medisinstudier i Budapest, noe spesielt mor ble glad for. Anders er i dag ferdig lege og spesialist i ryggortopedi på Drammen sykehus.


Mari er utdannet sykepleier og jobber på smittevernavdelingen på Rikshospitalet i Oslo. For tiden jobber hun med Corona og prøvetaking i fullt smittevernutstyr.


Mot slutten av foredraget kom Gisle inn på den kampen Veterinærforeningen førte for å opprettholde forsvarlige vaktområder i år 2000.


Dette året gikk veterinærene i Norge for første gang i streik. Streiken var vellykket, og størrelsen på vaktområdene ble akseptable. Betalingen for å ha vakt ble også økt betydelig etter dette.


Gisle har vært pensjonist siden i fjor høst. Nå har de mye tid til å være sammen med barnebarn som bor i Oslo og Asker. Fine dager på hytta i Mistberget og nybygget hytte i Hemsedal.BOCCIATURNERING I SUNDET

29.06.2020

Den 29. juni 2020 gikk den årlige bocciaturneringen av stabelen i parken ved tømmerfløteren i Sundet.


2 baner var klargjort for turnering og 20 medlemmer deltok. Presidenten ønsket velkommen. Etter noe diskusjon om reglene, ble kampene satt i gang som cup.


Alle forholdsregler i forhold til corona ble ivaretatt, med spriting av hender og god avstand mellom deltagerne. Ronald gikk av med seieren i år som i fjor. President Pål Ø. delte ut premie til seierherren.


Under og etter kampene ble det servert grillpølser og cola forberedt av Petter


Ref. Tor-Egil

Eldre referater finner du her

Møteinformasjon

Møtested: Breidablikk
Adresse: Eidsvollbakken 26
Adresse 2: 2080
Adresse 3: EIDSVOLL
Postnummer: 2080
Sted: Eidsvoll
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vær obs på at endringer i programmet kan skje. 
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...