Web
Analytics
MØTER / REFERAT

Referat

GRÜNDER PÅ ET LITE STED SOM EIDSVOLL

14.10.2019
ved 
forfatter Mari MelilotPå jobb heter jeg Mari Melilot privat heter jeg Mari Melilot Djupvik Fjeldberg


Mari forteller at hun alltid har hatt småprosjekter på gang. Som barn, på Frilset, skapte hun ting som for eksempel blomsterbuketter og solgte i nabolaget. Det har tatt seg opp med skapertrang og aktivitet. I voksen alder har det blitt symønster, sykurs og forfatterskap.

 

Mari har alltid ønsket å finne sin egen stil. Hun tok utdanning som designer i voksen alder.

I en verden hvor hun tenker at alle har mer enn nok, ønsket hun å kreere en resirkulerings småskala- kolleksjon. Gjenbrukstanken startet for alvor for ca 10 år siden.  Det ene prosjektet tok det andre – blant annet ble det 3 bøker på 3 år.

 

En periode i livet ble det i meste laget med aktivitet.  Mari hadde blitt mamma og hun måtte ta en pause fra prosjekter.

 

Mari ble gravid med barn nummer to. Nå tok skrivingen til igjen. Engasjementet var tilbake.

Noe av det Mari gjør i dag er å tegne mønster som hun selger på nett. Hun er aktiv på sosiale medier. Alt arbeid gjør hun selv, og hun er bevisst på språk i sin markedsføring. Ca 60 % formidles på engelsk.

 

Mari har også lærlinger. Hun setter stor pris på det sosiale det fører med seg å undervise i søm. En kommer veldig tett på sine elever, også fysisk.

 

For noen år tilbake ledet Mari et prosjekt gjennom Kirkens bymisjon. Hun lærte romkvinner å sy. Hun gleder seg fortsatt over den mestringsfølelsen hun opplevde at hennes elever fikk gjennom dette prosjektet. Hun ble ikke rik på penger, men mener det å se andres glede ved å mestre og få selvtillit er god betaling.

 

Mari tror fremtiden ligger i en overgang fra en "lineær til en sirkuær" økonomi, eller "fra bruk og kast, til gjenbruk".

 Hun er klar på at tiden er inne for å ta steget fra resirkulering til sirkulering. Hun viste oss et eksempel fra sin produksjon. En bordbrikke ble til en lekker solhatt og et stykke solbleket gardin ble til solkjole. Totale kostnader kr 30,-  + tilgang på symaskin under en hyttetur. Selvsagt har Mari tatt steget «inn i» egen merkevare og var modell.

 

Mari er svært tilgjengelig på sosiale medier. Hun deler åpent og villig om sitt liv.  Mari er sin egen sjef, noe hun hevder hun alltid har visst at hun må være.

 

Designeren, instruktøren, den sosiale entreprenøren er på jakt etter lokaler i Eidsvoll. Hun ønsker å gjøre flere prosjekter lokalt, sørge for lokale samlingsplasser med kunstnerisk utfoldelse som aktivitet. Tilgang på materiale er ikke en utfordring, hun viser til godt samarbeid med bruktbutikken Elevebredden. Et ekte sirkulært samarbeid.

 

En tanke er sykurs i Wergelandshaugen – kunstnerresidensen. En møteplass med kunstsamling for alle aldre.

 

Det bør være innenfor å beskrive Mari som idealist med forståelse for at penger er et nødvendig middel. Hun sier hun ikke har noen klar forretningsidè, strategi. Hun lever litt i nuet og det er slik hun ønsker å ha det.

 

Hun er ikke så glad i å stå opp og frem -  men innser at dette er nødvendig om hun skal få et navn.

 

Sponsorer er hun per i dag ikke spesielt opptatt av. Hun er klar på at hun kun vil markedsføre merkevarer hun kjenner og produsenter med et konsept hun liker. Men, hun innrømmer at hun gjerne vil være ambassadør for sitt symaskinmerke og at det vil være kjærkommet med noen kroner i kassen.

Mot slutten av foredraget oppfordret Mari forsamlingen til å komme med idèer som kan bringe henne videre i sitt engasjement. Tipsene til utvikling og støtte formelig rant ut av den «litt myrulltoppede» forsamlingen.

 

Eidsvoll Rotary ønsker Mari Melilot lykke til på ferden.


 


 
Stortingspresident Tone W. Trøen gjestet åpent møte i café henrik

07.10.2019En fullsatt kafé Henrik gledet seg til å høre sittende Stortingspresident fortelle om livet som Stortingspresident, om demokratiet i Norge, om Stortingets rolle, om det å være politiker og om sitt engasjement for barn og unge. 

Det ble tidlig i foredraget klart at to tredeler av dagens statsmakt har røtter i Eidsvoll. 

Stortingspresident Tone W. Trøen og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie er tremenninger og har hver sin besteforelder som er oppvokst i den nå nedbrente Wilhelmsengården i Sundet.  

Vi Eidsvollinger føler at vi står Stortingspresidenten så nært at vi kan kalle henne Tone. 

Utover å avsløre hvor mye makt som akkurat nå er tillagt samme familie snakket Tone om resten av maktfordelingen i Norge. 

Hun fortalte om Stortingets forretningsorden, som har sitt utspring fra dagene i Eidsvollsbygningen i 1814. Eidsvollsmannen Sibbern klaget på støy under møtet/debatten og noen kom på den gode idéen å lage «kjøreregler» for gjennomføring av slike møter. I dag er det Tones jobb å sørge for at kjørereglene følges. Det skal være rom for god debatt, men det er ikke greit at stortingspolitikere blant annet å karakterisere sine stortingskollegaer.  

Tone har vertinnerollen – Norgesvertinne – for alle nyutnevnte ambassadører til Norge. Hun er den første som ønsker de formelt velkommen til Norge. Hun tar imot fredsprisvinnere og statsoverhoder. Heldige er disse personene som ikke bare får møte Tone i rollen som Stortingspresident, hun benytter anledningene og sin gode formidlingsevne, til å undervise alle hun tar imot, om hvordan samarbeidet på Stortinget foregår og hva som preger demokratiet i Norge. 

Hun har innført at hun møter disse gjestene i Stortingssalen hvor hun både forteller de hvordan demokratiet fungerer i praksis, og hvordan Stortingssalen er utformet med tanke på åpenhet og tilgjengelighet, med vinduer ut mot folket for å skape kontakt med innbyggerne og for å gi befolkningen anledning til å få et gløtt inn til den demokratiske debatten bak vinduene.  

Det følger noen utenlandsbesøk med jobben. Tones forgjenger Olemic Thommessen, som hun forøvrig for noen år siden var rådgiver for, hadde et stort engasjement mot de nye demokratiene, som f.eks. Ukraina.  Dette engasjementet har Tone arvet og hun viste oss bilder og fortalte fra sitt besøk i Ukraina tidligere i år. Der holdt hun også sin første pressekonferanse. Hun fikk flere spørsmål, noen hun var forberedt på og noen hun ikke var forberedt på. 

I slike situasjoner må hun tenke godt igjennom hva hun svarer. Alt blir nedskrevet. Det kan under slike besøk komme spørsmål om Norges forhold til samarbeid med andre land – bilateralt arbeid.  Det er ikke sikkert at det landet hun besøker har samme relasjon som Norge, til et tredjeland. Det er viktig i slike situasjoner å svare presist slik at Norge tar vare på sine samarbeidspartnere der andre land kan ha avvikende samarbeid.  

Tone viste et bilde fra Stortingets pensjonistjulebord, en seanse hun beskriver som kul og hvor hun koser seg blant annet med tidligere statsministere.  

Engasjementet for å lære barn og unge om demokrati og få de engasjert er stort. Tone er omreisende i god demokratiopplæring fra barnehagebarn til ungdom på veg over i voksen alder. Hun har tatt initiativ til 'Sifra' hvor målet er klart – økt initiativ fra barn og unge. 

Fra neste uke har hun skolens time som fast post – Skype med skoleklasser over hele Norge. 

Under tiden som stortingspresident har hun lært mye, hun har gjort noen feil, men reist kjerringa hver gang. Hun oppfordrer oss til noen ganger å takke ja til oppgaver selv om vi både kan være usikre på hva oppgaven innebærer og om vi har forventet kompetanse. 

Takk for en lærerik time. 
Presidentene

Tyrilistiftelsen

30.09.2019

VED GUNNAR ENGEN
Virksomhetsidèen til Tyrilistiftelsen er oppfølging og behandling av rusavhengige. 

Leder ved Tyrilistiftelsen Gunnar Engen (Vidar Engens nevø) besøkte Eidsvoll Rotary 30.09.19. 

Høsten 1980 begynte Engen i stiftelsen, han var da med å avruset det første kullet. Engen har i 27 år bodd i kollektivet med familien sin. Han har tatt del i det meste av utviklingen av stedet og har bekledd de fleste stillinger. 

Tyrilistiftelsen er i dag en del av spesialisthelsetjenesten og man må henvises dit. Aldersgruppen som behandles er mellom 18 og 60 år. Snittalderen er 33 år. Det er i det vesentlig menn med lang ruskarriere. Flere er gjengangere. 

I behandlingen tilbys en rekke aktiviteter.  Tilbudet er individuelt tilrettelagt, med fellesskapet som en grunnleggende ramme for behandlingen. 

Stiftelsen har ca 200 plasser fordelt på åtte enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. Det gis tilbud om ambulante tjenester i forkant og etterkant av døgnbehandling, og det er en egen avrusningsenhet på Kampen i Oslo. Tyrilistiftelsen har også behandlingsteam i Oslo fengsel og Eidsberg fengsel for menn og ved Bredtveit fengsel for kvinner.  

I Mesnali i 1980, var 6 elever og 7 ansatte knyttet til stiftelsen, budsjettet var på 1,4 millioner. I 2019 sorterer 10 enheter under stiftelsen som har ca 250 ansatte og et budsjett på 250 millioner.  

Ca 40 % av de som går til behandling får et godt liv.  

I disse dager er Engen leder for inntaksteamet samtidig som han  jobber med å dokumentere stiftelsens historie. Fortsatt er basen i Mesnalia.  

Flere av aktivitetene er flyttet fra land til by for at elevene, som de kaller de som behandles, kan trene på et annerledes liv på det som er deres hjemmebane.   

Vil du vite mer om Tyrilistiftelsen besøk hjemmsiden tyrili.no

ANALYSE AV KOMMUNEVALGET 2019 ved SVEIN TORE MARTINSEN

23.09.2019

VED Svein Tore Martinsen
Svein Tore Martinsen er 45 år og utdannet Statsviter. Ved Stortingsvalget 2009 ble han benyttet som kommentator og analytiker. Er fast valganalytiker i Romerikes Blad.

Først gjennomgår Svein Tore kommunevalget sett i nasjonalt perspektiv. Valgdeltagelsen ble ved dette valget 64,7 %. Ved Stortingsvalg er deltagelsen normalt ca. 80 %. Partioppslutningen presenteres. Valgvinnere SP, MDG, FNB, SV og R – og de som ikke gjorde det så bra. Fragmentering – de store partiene går ned og de mindre går frem. Dette skyldes polarisering, eksemplifisert ved bompenger og miljø. Protest element ved dette valget. Noen velgere tillegger regjeringen/nasjonale forhold betydning også ved lokale valg. Ap i dype problemer og regjeringsslitasje lekker velgere i alle retninger. Opposisjonspartiene går markant frem. Internasjonal trend – nasjonale verdier betyr mere.

Fylkesvalget Viken. Partioppslutningen ble gjennomgått. Høyre ble størst med 25,1 %, AP 24,2 %, SP 13,2 %, FRP 8,8 %, MDG 7,6 %, SV 4,6 %, V 3,6 %, FNB 3,5 %, R 3,2 % og KRF 2,6 %. Fylkestinget består av 87 representanter – ligger an til å bli rød-grønt styre. Rødt, SV, AP og SP.

Ordførerkart for kommunene i Akershus ved valget i 2015 og 2019 presenteres. Se bilder under.

Valgresultatet i Eidsvoll ble presentert og analysert. SP sterkt i nord og AP sterkest i sørbygda. Hvorfor rødgrønn seier? Konklusjon: Nasjonal trend og ordførereffekt. 

JERNBANEBYGGING GJENNOM EIDSVOLL

16.09.2019

ved Rønnaug I. Resset – Prosjektsjef, Leif Arne Hofstad – Prosjektleder Venjar – Eidsvoll Nord og Ronny E. Hansen – Prosjektleder Eidsvoll Nord – Langset.BANE NOR. Utbygging øst, Prosjekt Venjar – Langset

Prosjektsjef Rønnaug I. Resset presenterer hele prosjektet fra start til ferdig. Dette har en kostnadsramme på 7 015 millioner og er delt i to hovedentrepriser etter NS 8405. NCC Norge as er tildelt ansvaret for strekningen Venjar – Eidsvoll Nord (VEN) og Eidsvoll Nord – Langset (ENL) har AF Hæhre – PNC.

Leif Arne Hafstad går nærmere inn på detaljene for strekningen Venjar – Eidsvoll Nord. Hører til Gardermobanen. Det er utfordrende å bygge samtidig med full drift på eksisterende jernbanespor. Krevende grunnforhold, ravinelandskap med leire praktisk talt hele veien. 800 m3 masse skal flyttes fra Wergelandstunnelen.  Det bygges 11,5 m fra eksisterende spor, 4 km lengde. Fire bruer, to kulverter og tunnelen på 380 meter.

Ronny E. Hansen som har ansvaret for å følge opp Eidsvoll Nord – Langseth sier denne strekningen er på 4,5 km og her skal det bygges nytt dobbeltspor. Dette er en del av Dovrebanen. Minnevika jernbanebro blir 836 meter lang og det blir to kulverter på strekningen. Det er montert flere midlertidige anleggsbroer, blant disse en som tåler 70 tonn som dumpere kan ha pr. lass. 800 000m3 masse skal flyttes. Totalt 47 000 m3 betong benyttes, hvorav 35 000 m3 på brua.
Etter spørsmålsrunde avslutter President Pål Lorentzen med å takke foredragsholdere for en imponerende god presentasjon – og tilføyer at gjennomføres prosjektet likeledes er det i trygge hender.

Se link her for hvordan det kan se ut ferdig: https://www.youtube.com/watch?v=krCppeTP-x0


OMVISNING PÅ VILBERG UNGDOMSSKOLE

09.09.2019
ved 
BIRGIT ULVIN BJERKEDen syvende desember 2017 ble det flyttet fra den gamle skolen og over til midlertidige brakker. I den prosessen ble det ryddet fra 1958-2017. Elever og ansatte ved skolen flyttet selv. Det var en omfattende jobb, forteller Birgit oss. Deretter ble det et drøyt år skole i brakkene – før man den åttende mai i år flyttet inn i den nye skolen. Vi er meget fornøyd med denne og den har også et fantastisk flott uteområde, fortsetter Birgit.

Bakke var hovedentreprenør og det er også benyttet interiørarkitekt i utformingen. 600 m2 solcellepaneler – på en solrik dag er man selvforsynt med energi til 6500 m2 bygningsmasse.

Skolen er dimensjonert for å kunne ta i mot 540 elever. I dag er det 54 lærere og 340 elever. Byggekomiteen har hatt representanter fra både ledelsen og de ansatte ved skolen – og dette har medført at de som kan skole har deltatt i utformingen av detaljene. Det er installert smartskjermer til over 100 tusen kroner i alle store klasserom. Skolen kostet 155 millioner kroner. Vi får en fin omvisning rundt i de forskjellige rommene etter foredraget, og kan konkludere med: Her har Eidsvoll Kommune fått mye skole for pengene – og Eidsvoll Rotaryklubb en veldig god omvisning.
EGO 2 VED TOR EGIL FURU OG ERIK HOLUM

02.09.2019Tor Egil Furu

Født og oppvokst i Eidsvoll. Bodde på Kirkelund, nær Eidsvoll kirke. To eldre brødre, far var skolestyrer på Finstad skole og kirketjener, mor stelte hjemme. Tor Egil gikk på Ås skolen og var grønnruss i 1970. Militæret på Jørstadmoen som rekrutt og senere på Onsrud leir.

Veterinærhøyskolen i Wien i 4 år – siste del av utdanningen i vest Berlin.

Startet på Jæren som veterinær etter endt utdanning og var der i to og et halvt år. 

Flyttet så tilbake til Østlandet og ble ansatt ved Mattilsynet på Lillehammer. Startet dyreklinikk i 1987 og drev denne til 2010. Deretter tilbake til mattilsynet – jobbet mye med dyrevelferd.  Dette innebar også mye veiledning om regelverket – lov om dyrevelferd m/forskrifter. Dyrepoliti, orientering om denne ordningen.Erik Holum

Holumnavnet kommer fra en gård nord for Kløfta. Far fra Gjerdrum og mor fra nord-Norge. Far var flyver i forsvaret og ble beordret rundt i landet. Familien bodde på Lilleøsterriket på Gardermoen, deretter til Bodø, så til Sandvika i Bærum, Texas i USA i to år – da Erik var 13 år.  Han var 15 år da han begynte på videregående – yngste mann i klassen. Gymnas i Bærum, startet medisinstudier i 1975. «Ferdig» i 1981. Turnus lege i Sverige høsten 1983. Første betalte jobb da han var 9 år. Leverte aviser i Bodø. Lønn for dette var 25 aviser som han kunne selge. Har også jobbet en sommer i Saugbrugsforeningen på papirmaskin. Jobbet også som turnuslege på Stensby sykehus og har avtjent førstegangstjenesten.

Tilbake fra Sverige i 1987 og startet på Råholt med almen praksis og bedriftslege. Var med på å starte Råholt legesenter i 1989.

VIKEN FYLKESKOMMUNE FRA 2020
VED fylkesvaraordfører lars birger salvesen

28.08.2019Hovedpunkter i presentasjonen blir her referert:


 1. Hvordan vil du oppleve å bo i en ny fylkeskommune fra 1. januar 2020?

 2. Viken viser vei. Folkevalgte har vedtatt visjonen «Viken viser vei», med bærekraft, utvikling og kompetanse som mål for fylkeskommunen.

 3. Overordnede mål: Bærekraft, Utvikling og Kompetanse.

 4. Viken fylkeskommune

  I Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner, av disse har
  17 kommuner under 5000 innbyggere

  De fleste i Viken bor i tettbygde strøk.
  Flest i Akershus (90 prosent)
  Færrest i Buskerud (81 prosent)

  I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner (inkludert Jevnaker og Lunner)
  Størst befolkningsmessig: til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere.
  Midt i mellom arealmessig: Viken vil ha et areal på 24 017 km2, og blir dermed det 6. største fylket i landet. 

 5. Hva gjør fylkeskommunen?
  Oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene.
  Saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt.

  Eksempler: videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste.

 6. Videregående opplæring og læreplasser
  Viken skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet videre.

 7. Samferdsel
  Viken fylkeskommune har et stort ansvar for utvikling og vedlikehold av fylkesveier, og overtar flere oppgaver fra Statens vegvesen.

  I tillegg skal vi utvikle Norges beste kollektivtilbud.

 8. Tannhelsetjenesten

 9. Næringsliv

 10. Tilskudd til frivillige

 11. Regionalutvikling 

 12. Kultur

 13. FNs bærekraftsmål

 14. Fylkesadministrasjonen

 15. Parlamentarisme – hva vil det bety?

 16. Hva vil Viken bety for kommunene?

 17. Samspillet med kommunene

 18. Nytt hovedkontor

 19. Veiadministrasjon – SAMS

 20. Galleriet blir midlertidig hovedkontor

 21. Fylkesvåpen

  Konkurranse ga over 600 forslag til fylkesvåpen
  Forslaget «Trippel fjellspeiling i vann» ble valgt
  Nytt fylkesordførerkjede er i produksjon

 22. Viken fylkesting
  Konstituerende møte på NMBU 17. oktober 2019
  87 medlemmer
  Fylkesråd velges
  Fylkesordfører og fylkesvaraordfører velges


MIN JOBB SOM PRIVATFLYVER
VED Bjørn bjerke

19.08.2019
Bjørn startet i lufta med seilfly da han var 14 år. Bardufoss flyskole i 2 1/2 år – SAS opptak før dette. Fikk jobb som flyver i SAS i 1997 – fortsatte med det i 20 år.

Tenkte det skulle være spennende å prøve noe annet. Fikk jobb som privatflyver og er det nå. Flyr Boeing 737 – som han gjorde før, men dette flyet er noe ombygget. Han arbeider 14 dager på og har deretter 14 dager av – normalt. Det blir lange økter – men det er noe av konseptet i en slik jobb.

En ny Boeing 737 koster nå uten innredning 70 millioner dollar – innredning ca. 40 millioner.

Til sist i et meget godt foredrag - får vi en kortfattet forklaring på hva som forårsaket de tragiske flyhavariene med Boeing 737 max 8 og hva dette økonomisk har medført for flyfabrikken. 2,9 milliarder dollar i underskudd siste kvartal mens i fjor samme kvartal 2,2 milliarder i overskudd.

Boeing 737 max 8 var utstyrt med ekstra stor motor som det viste seg under spesielle forhold førte til unormalt løft i forkant av vingen. Det ble kompensert for ved installering av en sensor i snuta på flyet som registrerte når dette plutselige løftet inntraff og så automatisk korrigerte med justering av høyderoret. Det tragiske her var at bare en sensor var i drift for denne kompenseringen. Når denne ene sensoren sviktet – førte det til at flyene ble feil styrt automatisk og umulig for piloten å styre. Nå skal dette være utbedret av fabrikken men ingen fly er satt i rutetrafikk så langt.

VANNFORSYNINGEN I EIDSVOLL
VED Thomas Meisfjord, virksomhetsleder kommunalteknikk i Eidsvoll Kommune

12.08.2019
Vi får en gjennomgang av organiseringen i teknisk etat, vann og avløp. Deretter en oversikt over hvordan verden ser ut under bakken, dvs. rørsystemene vi ikke ser. Totalt ca. 286 km vannrør og 172 km avløpsrør i hele Eidsvoll. Over bakken – har vi vannbehandlingsanleggene, Tisjøen og Damtjern, og avløpsrenseanlegg – 3 stk. Bårlidalen er et topp moderne renseanlegg.

Investeringer 2012-2018, 30-35 millioner i perioden mens for 2019 er dette økt betydelig til 75 millioner til forbedring av vannforsyning og ca. 45 millioner på avløp.

Ny innkjøpsmodell bevirker at investeringene blir gjennomført forskjellig fra tidligere. Nå detaljplanlegges langt mindre og dette igjen medfører at det blir utført mere for det som investeres.

Det er politisk bestemt i Norge at utskifting av vannrør skal skje med minimum 1 % pr. år.      I Eidsvoll ligger vi nå an til 2 %. Denne økningen er ansett som helt nødvendig for å sikre vannforsyningen i fremtida og dermed kunne overlevere et vannforsyningsanlegg i god stand til neste generasjon – presiserer Thomas. Dette vil føre til noe økning i vannavgiften for brukere i kommunen.

Videre blir vi presentert tilsynsmyndighet, handlingsplaner og beredskap.

Beredskapen er høy og effektiv. Ecoli påvisning i vannet nylig – viser dette. Kommunalteknisk krisestab ble umiddelbart satt. God informasjon ble gitt brukere i form av tekstmelding kl. 11:57 fredag 9. august og i presse også meget raskt. Kokepåbudet oppheves kl. 18:26 søndag 11. august med link til Eidsvoll kommunes hjemmeside for ytterligere informasjon.

Hovedvann/Reservevann. Det er vedtatt at Tisjøen skal være hovedvann og reservevann fra Hurdalsjøen frem til 2030.

Til sist blir vi forlagt verdiplattformen – vi gjør hverandre gode ved å opptre, redelige, nyskapende, profesjonelle og inkluderende.
PÅ'AN IGJEN

5.08.2019


Eidsvoll Rotary klubb har hatt sitt første treff etter en møtefri sommermåned. Opplegget fulgte etablert tradisjon i klubben: Ny president stilte sin terrasse hjemme til rådighet, det ble servert kaffe, mineralvann, kringle, iskrem og litt frukt, programmet var - kort sagt - "uformell prat" og kan vel oppfattes som en oppvarming til de kommende mer temabaserte møtene.
16 personer møtte. Det ble et hyggelig gjensyn med gode venner, praten gikk lett og latteren satt løst. Og dermed er Rotary-året 2019 - 2020 i gang for oss!


Mere info:


https://www.facebook.com/pg/eidsvollrotary/posts/?ref=page_internal

med seilfly på tvers av australia 
VED Stein frich

25.02.2019
Presidenten åpner møte, noe Rotary stoff.

Bjørn står for introdusering av dagens foredragsholder Stein Frich, med seilfly på tvers av Australia.

Det ble en gjennomgang ett prosjekt hvor seilfly var hovedperson fra Melbourne til Perth og tilbake.

Det ble fløyet østover noe som ikke var fornuftig siden den generelt ble motvind.

Det ble tid til spørsmål.

Presidenten takket for foredrag og ønsker alle vel hjem.
SOVJETISK ARV OG RUSSLAND SOM NABO – DEMOKRATIUTVIKLING OG MENNESKERETTIGHETER
VED Aage Storm Borchegrevink

18.02.2019
Gjester: Rune Søgnen, Geir Danielsen, Ingrid Bentsdatter Grønsleth.


Presidenten åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder, Aage Storm Borchegrevink, velkommen.


Info:

·      Det er ledige plasser på RYLA.


Jørund introduserte kveldes foredragsholder; Aage Storm Borchgrevink er seniorrådgiver for Helsingforskomiteen der han har spesielt ansvar for landrådgiving for Russland, Tsjetsjenia og Georgia. Han har blant annet skrevet Den usynlige krigen (om reiser i Tsjetsjenia) og En norsk tragedie (om Anders Behring Breivik).


Tsjetsjenia var hovedtema for kveldens foredrag, spesifikt forholdet mellom Russland og Tsjetsjenia. Det ble gitt en gjennomgang av historien fra Russlands storhetstid, innlemming av Tsjetsjenia og forholdene i dag som er en menneskerettslig katastrofe og trussel mot Europa.


Det ble tid til både signering av bøker og spørsmål.


Presidenten takket for fremmøtet og ønsket vel hjem.


 
ego1

VED Rune østby hansen

11.02.2019Gjester: Ingen gjester i dag

Presidenten hadde en sjelden dag borte så Morten Kristoffersen åpnet møtet.

Lise har vært på RLI, hvor det var 20 deltakere, første helgen gjennomført og to igjen.

Morten startet dagens foredrag med å vise et bilde fra 1961 som en intro til dagens Ego1 av Rune Østby Hansen. Bilder er lagt med som dekker det meste av Rune sitt foredrag.
plasten og havet

ved kenneth bruvik
04.02.2019


Gjester: Kenneth Bruvik, Roy Karlsen, Harald Skjønberg, Morten Ruud, Britt Solveig Moseby, Torunn Hemli, Olsen, Geir Danielsen, Hanne Østby.

Presidenten åpnet møtet og ønsket gjester og foredragsholder velkommen, ingen bursdager. Det ble sendt rundt utstyr for salg til inntekt for TRF.

Jens Aalborg stod for intro av dagens foredragsholder Kenneth Bruvik, de ble kjent gjennom felles interesse som er laksefiske.

Kenneth Bruvik holdt et innlegg om "Plasten og Havet". Det ble holdte et meget engasjerende foredrag om plast og hvordan rydde opp i forsøplingen i skjærgården/havet. Det ble møte for bevisstgjøring og også at det er håp, hvis en slutter å kaste alt i havet, og rydder der det er mulig.

Det ble tid til spørsmål.

Presidenten takket for foredrag og oppmøte.

guvernørbesøk

28.01.2019Guvernørbesøk med formøte oppstart kl 1800, tilstede var guvernør Rune Magnussen og assisterende guvernør Arne Skauen. Fra ER var Trude, Pål, Lise, Morten , Petter, Bjørn, Hans Erik og Øystein.

Formøtet var en gjennomgang av Eidsvoll Rotary i en god time der det ble foreslått og bestemt at vi skal ha en executive sekretær som vil gjøre overgangen mellom nytt og gammelt styre lettere på medlemsnettet. Ronald Berg fikk denne jobben.

Presidenten åpnet hovedmøtet og ga Bent ordet for en gjennomgang av vinlotteri og bordoppsett.

Guvernøren tok ordet litt ut i møtet og tok for seg pr og kommunikasjon, viktighet av rekruttering. Det er 2,2 mill nye rotarianer de siste 15 årene. Ingen økning i det totale antall medlemmer.

Ungdomsutveksling; for å flere vertsfamilier snakket Magnussen varmt for at alder ikke er noe hinder for å være vertsfamilie. Det er bedre med 70+ da muligheten for å være tilstede er mye bedre.

TRF; ønske om 100 dollar pr medlem. Og bruken av pengene i TRF er etter en mal som sier tre år i TRF, så går pengene tilbake som en 4-part til lokale prosjekter, en 4-part til Globale fond, rest til RF som prosjektet ‘End Polio Now’.

Møtet ble rundet av med vinlotteri hvor Jens Aalborg hadde donert 5 gode viner. Inntekten skal gå uavkortet til TRF som en del av 100 dollar løftet. Det ble solgt for ca 11200 kroner. Meget bra.

Presidenten takket alle for bidrag/jobb på kveldes møte. Vel hjem kl 2145

 

 

internmøte

21.01.2019


Gjester: Gisle A. Svindland, Trine Rolstad, Ingrid Bentsdatter Grønsleth.

Presidenten åpnet møtet som ble et medlemsmøte da foredragsholder Aage Storm Borchrevink meldte avbud med kortest mulig varsel.

Foredragsholder kommer ved en senere anledning.

Lise er på meldt RLI, samme kurs som Pål har gjennomført.

Det ble gjennomført tre Ego 2 av Jørund, Roy og Pål.

Presidenten ønsket vel hjem kl 2030

BOLIGBYGGING OG DIGITAL SATSING

14.01.2019

VED Jon Olav Sigvartsen

Gjester: Geir Danielsen, Tommy Dalbo

Presidenten åpnet møtet med å sende rundt påmelding til Guvernør-besøket og ga ordet til Gjermund som sto for intro av dagens foredragsholder. Jon Olav Sigvartsen, Historien om Jos-bygg av styreleder og eier.

Jon Olav startet hos Agathon Borgen men sluttet som 20 åring og begynte for seg selv. Jos-bygg as kom i gang i 2004 og fra 2010 ble de med i Norgeshus-gruppen. Det ble startet på full digitalisering fra 2012, men oppstarten fikk en del problemer som en følge av mobildekning og systemtrøbbel.

Etter gjennomgang ble det tid til spørsmål.

Presidenten takket for foredraget og ønsket vel hjem.deportasjon av jøder fra Norge under 2. verdenskrig

07.01.2019

VED Mats Tangestuen historiker ved jødisk museum Gjester: Mats Tangestuen, Glenn Røsåsen, Tove Kjellerød, Harald Pedersen, Geir Danielsen, Kate Olsen, Ingrid Bentsdatter Grønsleth, Amy Olsen, Torunn Hemli, Ole M. Blakisrud

Presidenten åpner møte med Rotarystoff, samt at Guvernøren kommer den 28 januar. Av bursdager så har Jan Willy blitt 92 år.

Inger introduserte dagens foredragsholder; Mats Tangestuen historiker fra jødisk museum som forteller om deportasjon av jøder fra Norge under 2. verdenskrig.

Tangestuen gikk igjennom tidslinjen for jøder i Norge som startet ca fra 1879 med få jøder men med svak stigning frem til 1920. Det var få reaksjoner i starten av krigen. Størst deportasjon var det fra 1942, det var få varsler og mange hadde vanskelig for å få stå eller det var vanskelig å flykte grunnet familieforhold eller familier som ville bli straffet.

Timen gikk for fort, men det ble satt av tid til spørsmål. Og av spørsmål det ble fokusert på, var boken til Marte Michelet og hennes bruk av bilder og kilder.

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem.


60-års jubileum og juleavsluting
17.12.2018Dagens program var 60-års jubileum og juleavslutning som ble startet kl 1900.

Gjester: Blant dagens gjester var distriktspresident Rune Magnussen.

Det ble delt ut to Paul Harris Fellow Recognition.

Tone Wilhelmsen Trøen, Stortingspresident, ble tildelt for sitt samfunnsgagnlige arbeid gjennom sitt engasjement for frivillig arbeid og for å stille opp for å vise hvor viktig vårt demokrati er.

Lise Bjørnsen, optiker, for sitt initiativ og arbeid over flere år med prosjektet iCare.

 iCare er et samarbeid mellom Rotary og Norges Blindeforbund. Prosjektet har arbeidet for å gi pasienter synet tilbake, grunnet enkle sykdommer, sett fra vårt ståsted. Prosjektet er i samarbeid med Rotary i Chimoio, Mosambik.

 

Det ble opptak av to nye medlemmer, Anita Nyhagen og Bjarne Nordli.

 

Det ble en vel gjennomført fest og en verdig avslutning av 60 år og en start for årene som kommer.

EIDSVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE – SKOLEPROSJEKT I ZAMBIA
10.12.2018

ved Jens Olav Lundstad, Tobias Linding Smedsrud og Camilla Herstad.


Gjester: Bjarne Nordli, Jens Olav Lundstad, Tobias Linding Smedsrud og Camilla Herstad.

Past president åpnet møtet med å ønske velkommen til gjester og foredragsholdere.

Litt Rotarystoff først som; konsert i Mago B, Mona Julsrud er en av artistene og Morten minnet om juleavslutning og jubileumsfest påfølgende mandag.

Jon stod for intro av representantene fra Eidsvoll Videregående skole. Jon tok en gjennomgang av vårt engasjement fra stilkonkurranse til dagens gruppearbeid. Vi har hvert år delt ut 9000 kroner.

Det ble ved Eidsvoll Videregående skole gått inn for en annen løsning enn det Operasjon dagsverk la opp til i år. Det ble å forsette med prosjektet i samarbeid med Kirkens nødhjelp som har gått over flere år.

Tema for dette har vært bygging av skole i Zambia i et område kalt Naloombe. Dette prosjektet gikk mot en avslutning så det var ønskelig med et personlig oppmøte på skolen i Zambia for å se hva innsats og penger til skoleelevene hadde blitt brukt til. Det ble invitert til å skrive en begrunnelse på hvorfor den enkelte skulle bli plukket ut til å delta på denne turen. Lærer Jens Olav Lundstad, elevene Tobias Linding Smedsrud og Camilla Herstad, skrev begrunnelser som gjorde at de plukket ut til å dra. Det har vært et poeng å hjelpe de aller svakeste og det betyr at prosjektet lå en lang tur fra by og tettsteder. EVS sitt bidrag gikk på å skaffe vann og bygningsdeler som ikke kan skaffes lokalt samt en byggeleder.

Skoleelevene har hvert år skaffet tilveie 150 tusen kroner de siste tre årene. Disse pengene har hjulpet 300 elever fra klassetrinn 1-7 med å få en bedre skole og hverdag. Prosjektet ble avsluttet i år.

Kveldens foredrag/gjennomgang ble avsluttet med en video som var fra turen med tanker og følelser rundt det de hadde vært med på. Videoen ble til med bidraget fra Eidsvoll Rotary.

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem kl 2030.
årsmøte

03.12.2018


Presidenten åpnet årets årsmøte og gikk gjennom dagens agenda.

Sak 1;   Åpning av møtet med godkjenning av møteinnkallelsen.           Godkjent

Sak 2;   Valg av møteleder.                                                                      Trude Langhelle-Aalborg

Sak 3;   Valg av referent.                                                                          Øystein Ulvin

Sak 4;   Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll                        Ingunn Gresslien

                                                                                                                 Bent Grønsleth

Sak 5;   Årsberetning for Rotaryåret 2017/2018.0

            Morten gjennomgikk sitt år.                                                          Godkjent

Sak 6;   Regnskap for Rotaryåret 2017/2018

            Morten gjennomgikk regnskap som viste overskudd                   Godkjent

            Morten gjennomgikk Eidsvoll i bilder som viste overskudd,

            informert også at Eidsvoll i bilder har skiftet navn til

            Nye prosjekter                                                                              Godkjent

            iCare-prosjektet                                                                            Godkjent

 

Sak 7;   Budsjett for 2018/2019 ble gjennomgått av Trude                      Godkjent

 

Sak 8;   Det ble fortatt enkel håndopprekning på spørsmål om forhåndstemmer, simpelt flertall godkjente ikke forhåndstemmer.

            Pål Lorentzen stod for gjennomføring av valg. Kandidatene var Tor-Egil Furu, Odd Johnsen, Øystein Ulvin og Pål Østby.

            Det ble omvalg mellom Pål og Øystein hvor Pål ble ny innkommende president for 2020/2021

Sak 9;   Innkommende saker.                                                                  Det var ingen saker

 

Presidenten avsluttet møtet kl 2030 og ønsket vel hjemen liten reise gjennom norsk fotball

VED tom fodstad
26.11.2018


Gjester: Geir Danielsen, Rune Søgnen og foredragsholder Tom Fodstad markedsdirektør i NFF. 

President åpnet med å gratulere med vel gjennomført møte i Kafe Henrik om Orderud saken ved  Milli.

Inger fra ungdomsprogrammet informerte om Ryla og hva som er status. Det er sendt ut info til 40 lag og foreninger. Det er ingen tilbakemeldinger så langt.

Presidenten og Arne Skauen har vært på områdemøte.

Frank ga en intro på dagens fordragsholder; "en liten reise gjennom norsk fotball" ved markedsdirektør Tom Fodstad fra NFF. Tom har 20 år i Norges fotball forbund og en karriere innen fotball.

Fotballforbundet startet april 1902 og hadde sin første landskamp i 1908 mot Sverige. Det tok 10 år og 27 kamper før vi fikk vår første seier. Vi slo Danmark. Gjennomgang av NFF sin historie kom på løpende bånd. Jentene begynte å spille fotball og tok OL gull i Sidney i 2000.

Eggen med Rosenborg har bidratt til at det har kommet store penger inn norsk fotball. Fotballen har en liten krise som en følge av synkende omdømme. Spillerne tar ansvar og fotballforbundet tar grep på å bli bedre på kommunikasjon. Så får fremtiden vise om det var nok.

Det ble tid til spørsmål.

Eidsvoll Rotary fikk en signert landslags trøye i gave.

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem.


  orderudsaken

VED ØYSTEIN MILLI
19.11.2018

Åpent møte på Kafe Henrik med Øystein Milli som foredragsholder i Eidsvoll biblotek.

President åpnet møtet og tok en enkel og grei gjennomgang av Rotarys virke, samt hva Eidsvoll Rotary har av prosjekter, nye og gamle.

Per Kristian Trøen stod for introduksjon av foredragsholder Øystein Milli.

Det åpne møtet i Kafe Henrik var meget populært, noe som har sammenheng med at dagens tema var Orderudsaken som gikk sin seiersgang på tv. Det var fullt, noe som indikerer ca 150-170 stykker.

Etter noe data trøbbel hadde Milli en meget god gjennomgang av saken.

Det ble satt av tid til spørsmål.

Presidenten takket foredragsholder og alle fremmøtte.

 
Carl Johan; kronprins og deretter konge i Norge og Sverige fra 1818 til 1844

12.11.2018

Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen til gjester og foredragsholder Bård Frydenlund.

Pål sa litt om RLI, Rotary Leader Institute, som kom til Norge i 2017 og det ble laget et opplegg som kom som et tilbud høsten 2018. Det gikk over 3 lørdager, med 24 påmeldte hvor Pål var eneste fra øvre Romerike. Det var et bra kurs og meget slitsomt.

Dagens foredragsholder Bård Frydenlund, direktør for Eidsvoll 1814, startet på sitt fordrag om, Carl Johan; kronprins og deretter konge i Norge og Sverige fra 1818 til 1844.

Det ble en meget god og detaljert gjennomgang av historien fra 1800 til 1905. Et fantastisk foredrag som utløste mange gode spørsmål.

Presidenten takket for foredraget med bok og vin.

Presidenten informerte om neste møte som er et åpent møte med Øystein Milli på Kafe Henrik.
Nominasjons- og medlemsmøte

05.11.2018

 

Nominasjon:  Pål Lorentzen gikk igjennom regler og hvem som var nominert til ny innkommende president for Rotary året 2020/2021

Det var 10 navn og det skulle settes 5 kryss, det ble informert om at alle nominerte ville bli kontaktet og at det ville være en uke betenkningstid.

Medlemsmøte: Resten av møte ble viet oppsummering av peismøtene.

President gikk igjennom oppgavene som ble diskutert på peismøtene, se bilder.

TRF, Rotaryfondet er en del av satsningsområdet til årets Guvernør og Jon Arne Karlsen informerte som leder i Eidsvoll Rotarys TRF-komité.

Rotaryfondet kan støttes på forskjellige måter som fast trekk med skattefradrag.

Presidenten informerte med bilder og viste frem effekter for salg.

Det ble tid til 4 5-minutters EGO av Odd Johnsen, John Arne Karlsen, Ronald Berg og Knut Bergerud.

Presidenten informerte om Nannestad Rotary sitt rakfisk lag og Tone Trøen sitt fordrag i Eidsvoll Syd 14.11

Møtet ble avsluttet kl 2030 og vel hjem

 
 

 

INTERNMØTE

29.10.2018

Gjest: Rune Østby-Hansen

Presidenten åpnet internmøtet og startet med opptak av nytt medlem.

Rune Østby-Hansen gikk fra gjest til medlem. Gratulerer.   

Jens Aalborg ga en intro i forkant av vinlotteriet. 6 forskjellige gode viner av gammel årgang. Bent stod for loddsalg. Vinlotteriet gikk meget bra.

Thorvald stod for quiz, hvor forsamlingen ble delt inn i 6 lag.

President takket for fremmøte og ønsket vel hjem.


navn i Eidsvoll

ved CHRISTINE MEKLENBORG SALVESEN
22.10.2018


Gjester: Denne dagen var program delt på facebook og det resulterte i over 20 gjester som mente programmet vårt var verdt en mandag kveld på Breidablikk mellom kl 1930-2030.

President for dagen var Pål Lorentzen som ønsket alle velkommen og benyttet anledning til en liten gjennomgang av Rotarys historie.

Dagens foredragsholder Christine Meklenborg Salvesen ble ønsket velkommen.

Foredraget handler om navn i Eidsvoll, Christine er meget talefør og stod for både intro og resten av kvelden.

Det ble en fin kveld om stedsnavn i Eidsvoll hvor Vorma, badebakken, kirken og hva ordet eid kommer av. Det har vært en diskusjon i media, med Salvesen som en av debattantene om hvor gården Angr har ligget. Denne gårdens navn har sannsynlig skiftet navn opp gjennom årene. Angr ble gjennom tiden et belastende ord slik at, et sted på veien, skiftet dette til Vilberg.

Det ble tid til spørsmål både fra medlemmer og gjester.

Presidenten takket for et forrykende fordrag med en krukke.

Presidenten takket for fremmøtet og avsluttet kl 2040, vel hjem.

 Sogneprest i glede og sorg

VED Arnstein Johnsen
15.10.2018

Gjester: Rune Østby-Hansen, Ingrid Bentsdatter Grønsleth, Ellen Berger Johnsen.

Presidenten ønsket velkommen til gjester og kveldens foredragsholdere.

Presidentens lille info var om oppstarten til Eidsvoll Rotaryklubb med Lillestrøm Rotaryklubb som fadder. Brye startet/samlet sammen 24 personer med forskjellig yrkes bakgrunn.

Steinar holdt intro for foredragsholder, Arnstein Johnsen.

Den pensjonerte sognepresten holdt et feiende flott fordrag og startet med å introdusere 4 personligheter med stor innlevelse og stor begeistring for de tilstedeværende. De 4 var personligheter en meget gjerne kan treffe på ett hvilket som helst prestekontor.

Det ble et meget godt og velfortalt foredrag om presten og medmennesket som har hatt sitt virke i Eidsvoll kirke gjennom mange år, til han ble pensjonist men ikke pensjonert.

Det ble tid til spørsmål og møtet ble avrundet i 2030-tiden med presidentens takk til foredragsholder og medlemmenes oppmøte og vel hjem.


 

 


Ungdomsarbeid i kommunen - hvordan bruke nlp i tanke -trening/mentaltrening

ved Ane Melby og Linn Dalsaune
08.10.2018Gjester: Rune Østby Hansen, Trine Klunder

Presidenten ønsker velkommen til gjester og kveldens foredragsholdere; Ane Melby og Linn Dalsaune

Presidenten gratulerer Ingunn Gresslien med 60-årsdag og overrekker krukke etter vanlig praksis.

Presidentens lille info var i dag om 5-års jubileet hvor vi fikk en seidel i gave fra Lillestrøm Rotary klubb. Vi fikk også høre en artig sak om en gammel rotasjonsløsning som ble benyttet i klubben vårt på den tiden. Det var et kort som ble trukket ved ankomst og ga informasjon hvor en skulle sitte på møtet.

Jan Anders informerte om jubileumsfesten som skal holdes 17 desember, sammen med avslutnings festen. Det var for få påmeldte. Så et felles arrangement ble løsningen.

Presidenten ga ordet til dagens foredragsholdere; Ane Melby og Linn Dalsaune.

Kveldens program er; "Ungdomsarbeid i kommunen - hvordan bruke NLP i tanke - trening/mentaltrening".

Feelgood er et gratis ungdomskurs. Ane og Linn har holdt kurs i bevisstgjøring og håndtering av utfordringer for ungdom mellom 13-18 år.

NLP var utgangspunkt for kurset og er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering og er enkelt sagt læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre.

De ga en gjennomgang av markedsføring forut for oppstart. Forberedelser, kurshefter, powerpoint og lignende.

Kurset startet første helg i september. Det var 18 påmeldte, 4 gutter og 14 jenter. 11 fullført med utdeling av diplom som avslutning.

Vi fikk prøve noen av de praktiske øvelsene som ungdommene utførte på kurset, noe som hevet humøret betraktelig på møtet.

De hadde evaluering av kurs med gode tilbakemeldinger. Ved neste kurs så de at det ville være tjenlig å dele ungdommene inn etter alder, spranget ble kanskje noe stort mellom 13 og 18 år.

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem kl 2030


 

 

 peismøter

01.10.2018


Denne kvelden var det peismøter og dagens verter var Jørund, Olav, Inger og Gjermund.

Det var temaer for møte og disse var;  inntektsmuligheter, verving av nye medlemmer og plassering av medlemmer på møtene.

Dette ble debattert og vil bli tatt opp å gjennomgått seinere i høst.

 


UTVANDRING TIL USA FRA ØVE ROMERIKE GJENNOM 150-200 ÅR

ved john Granly
24.09.2018


Gjester: Mads Bakken

Presidenten ønsker velkommen til gjester og kveldens foredragsholder, John Granly.

Presidenten informerer om div. Rotary stoff og at Eidsvoll i bilder har skiftet navn til "Prosjektkonto".

Presidentens historiske info er distriktskonferanse nr to som ble hold i 1999 med Bent Grønsleth som president. Samme år som Hans Peder Ulvin var distriktsguvernør, 1999-2000. Eidsvoll Rotary har stått som arrangør av distriktskonferansen to ganger.

Jens Aalborg stod for intro av dagen foredragsholder John Granly som startet som journalist som 14 åring og ble fast ansatt 16 år gammel i Eidsvoll blad. Det har blitt 50 år og 750000 til 1 million bilder etter starten som 14 åring. 

John Granli kåserte om Sons of Norway, utvandringen til Amerika. En gjennomgang av historien over 125 år.

En av grunnene til utvandring til Amerika var overbefolkning i Norge grunnet dårlig produksjon av mat og noe med bakgrunn i religion, Kvekere. Granli viste bilder og underbygde påstanden om at det ikke ble noe mindre tøft "over there" enn det hadde vært i Norge.

Granly sa også at det vil bli en internasjonal konferanse om to år i Norge, i Hamarområdet, Norge er i distrikt 8 i Sons of Norway.

Det ble avsluttet med tid for spørsmål.

Presidenten takket for fordraget og ønsket alle vel hjem kl 2030.

PRIORITERINGER I HELSEVESENET

VED Ved direktør Trygve Ottersen, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
17.09.2018

Gjester: Bodil Aarhus Aalborg

Anita Nyhagen

Rune Østby Hansen

Presidenten ønsker velkommen til gjester og spesielt kveldens foredragsholder Trygve Ottersen, direktør for Folkehelseinstituttet. 

Presidenten informerte at Eidsvoll rotaryklubb stod som vertsklubb for distriktskonferansen i 1972.

Det var 48 klubber tilstede og Egil Grasmo var klubbens president for konferansen som ble hold i Eidsvoll hallen.

Verdens visepresident for Rotary var tilstede på konferansen.

Jørund stod for introduksjonen av dagens foredragsholder. 

Trygve Ottersen direktør for Folkehelseinstituttet mener at helsetjenesten står ovenfor store prioriteringer gitt de midlene som er til rådighet.

Nytte, resurs og alvorlighetsgrad er kriterier for de valg som blir tatt.

Ottersen ga oss en godt innblikk i de utfordringer som etaten står overfor i tiden som kommer.

Det ble tid til spørsmål.

Presidenten takket for fordraget og ønsket alle vel hjem kl 2030.


ORDØRER I FEST OG I SORG. EN FORTELLING MED DIKT, RETT FRA LEVRA OG GJENNOM HJERTET

ved einar madsen
10.09.2018Gjester:            Hege Svendsen

                        Olav Resaland

                        Rune Øst Hansen

Presidenten ønsket velkommen, Morten Kristoffersen vikar for Trude Aalborg Langhelle.

Presidenten informerte om jubileumsfesten som var satt til 20 okt. og ønsket om tilbakemelding på invitasjonen.

Presidenten ga ordet til Pål som introduserte dagens foredragsholder Einar Madsen.

Madsen er 61 år og gift, 2 barn

Utdannet innen merkantil og forsvaret.

Han startet i politikken i 2003 og ble ordfører i Eidsvoll i 2011.

Madsen ga oss en gjennomgang av sitt virke som politiker og hva det har gjort med den psykiske helsen hans.

Det var en god oppsummering av grunnlovsjubileet og hver epoke i hans karriere ble avrundet med et dikt. Det ble mange gode dikt i gjennom kvelden.

President takket Einar Madsen for hans foredrag som var meget åpenhjertet om medgang og motgang.